Yrityssarja

Yrityssarjaan osallistuvien joukkueiden esittelystä ja mainonnasta säädetään:

1

Joukkue tai sen asettanut yritys voidaan esitellä kenttäkovaäänisten välityksellä kirjallisella äänimainoksella, jonka kesto voi olla maksimissaan 30 sekuntia.

2

Joukkueelle luovutetaan salaharjoitusten aikana tai kilpailupaikalla kaksi 100 x 25 cm suuruista muovilevyä mainostensa kiinnittämistä varten. Joukkueet huolehtivat tämän jälkeen itse mainoslevyistään kilpailujen päättymiseen asti. Levyt palautetaan järjestäjille siinä vaiheessa kun kilpailu on joukkueen osalta ohitse. Palautus tapahtuu vaihtoalueella. Mainoslevyt kiinnitetään järjestäjän toimesta veneisiin melonnan ajaksi veneen keulaosassa sijaitseviin telineisiin. Osallistuva joukkue voi kiinnittää levyihin esim. yrityksen tarran.

3

Joukkue voi esiintyä omissa mainosasuissaan.

4

Joukkue voi asettaa veneen keskellä sijaitsevaan mastonjalkaan itse hankkimaansa salkoon, paksuus 30 mm, yrityksen mainosviirin, maksimikoko viirille on 50 cm (korkeus) x 100 cm (pituus). Lippusalon maksimipituus on 250 cm. Viirin käyttäminen purjeena on kiellettyä.

5

Yrityssarjaan osallistuvan joukkueen toivotaan nimeävän PR -henkilön, jota mahdollisuuksien mukaan haastatellaan ja joka hoitaa yrityksensä esittelyn mainoskasetin sijaan/rinnalla.

6

Kaupallisten mainosten ja epätavallisten "temppujen" osalta on syytä olla yhteydessä viimeistään harjoitusviikolla järjestäjiin jottei viranomaisten kanssa syntyisi harmeja lupien ylittyessä.

Yhteisösarja

Yhteisösarjaan osallistuvien joukkueiden esittelystä ja mainonnasta säädetään:

1

Järjestäjät esittelevät joukkueen kipparin toimittaman kirjallisen aineiston pohjalta, esittelyn kesto max. 30 sek. Esittely ei saa sisältää kaupallista mainontaa.

2

Joukkueelle luovutetaan harjoitusten aikana kaksi 100 x 25 cm suuruista muovilevyä joukkueen nimen kiinnittämistä varten. Joukkueet huolehtivat tämän jälkeen itse nimilevyistään kilpailujen päättymiseen asti. Levyt palautetaan järjestäjille siinä vaiheessa kun kilpailu on joukkueen osalta ohitse. Palautus tapahtuu vaihtoalueella. Nimilevyt kiinnitetään järjestäjän toimesta veneisiin melonnan ajaksi veneen keulaosassa sijaitseviin telineisiin.