Joukkueet ovat velvollisia noudattamaan järjestäjien antamia turvaohjeita. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa melojien on noudatettava järjestäjien toimintaohjeita.

Kolarit
Ratarikon tai muun ohjausongelman sattuessa on vene pysäytettävä kolarin välttämiseksi. Pysäytyspäätöksestä on vastuussa perämies.

Pelastusliivit
Jokaisen melojan tulee käyttää melonnan aikana pelastusliivejä. Järjestäjien kelluntaliivit saa käyttöön joukkueen vaihtoalueelta. Liivien päälle voidaan pukea vaatteita, mikäli joukkueen melonta-asu sitä edellyttää.

Joukkueen kippari on velvollinen selvittämään joukkueensa uimataidottomat ja huonosti uimataitoiset henkilöt. Kelluntaliivit eivät ole pelastusliivejä eivätkä ne käännä tajutonta selkäasentoon. Liivit on mitoitettu normaalipainoisille naisille ja miehille. Mikäli joukkueen joku jäsen painaa selvästi normaalipainoista henkilöä enemmän, ei järjestäjillä ole tarjolla erikoisliivejä tällaisille henkilöille.

Yleinen turvallisuus
Joukkueen jäsenten tai muiden henkilöiden heittäminen/työntäminen laiturilta tai muualta ranta-alueelta veteen, on ehdottoman kiellettyä ranta-alueen kivikkoisuuden vuoksi.